[Frakcja] The Winged Hussars / Skrzydlata Husaria (polska frakcja w grze!)

rootsrat

Volunteer Moderator
ExI1z55.png


Website: http://thewingedhussars.com/
WE HAVE A FACEBOOK PAGE TOO!


::FACTION INFORMATION [ENG]
Faction Name: The Winged Hussars

Allegiance: Independent

Type: Cooperative

Location: HR 8444

Description: The Winged Hussars is a cooperative group of loosely connected pilots, all hailing from different parts of the Galaxy and flying under different banners. Their roots dig deep into the history, almost 1800 years back – to the tradition of heavy armoured assault units fielded in the pre–space era by Earth's ancient nation of Poland. Pilots joining this faction declare that they want to capture the spirit of all–out bravery and unparalleled courage and efficiency of these ancient warriors from the times long gone. Their base of operation is Maskelyne Vision Coriolis Orbital Starport in HR 8444 system.

The Winged Hussars is one of the 3 founding members of The Border Coalition.

::THE WINGED HUSSARS – TIMELINE [ENG]
3301.10.10 – "The Winged Hussars" group is founded. First Hussars join in. Mathias is elected to become the Grand Hetman.
3301.10.16 – MAPOR system wins in the voting for TWH HQ. The Hussars start moving their fleet.
3301.10.25 – Diplomatic relations with neighbouring factions of Mercs of Mikunn and Communism Interstellar are initiated. Diplomatic incident with Mercs of Mikunn, who are trying to take control over Mapor system.
3301.10.29 – The Hussars decide to accommodate MoM's request and move their HQ to a different system.
3301.11.01 – TWH Forums are founded.
3301.11.05 – HR 8444 system wins the new HQ voting. The exodus begins.
3301.11.11 – Pilots Federation officially registers The Winged Hussars faction in HR 8444 system. The Hussars take control of Maskelyne Vision – Coriolis type orbital station. Influence level: 6.2%.
3301.11.15–18 – War with Blue State Industry in HR 8444 system.
3301.12.03 – 16 TWH Commanders participates in Don Anotnacci's pirate attack on the Hutton Truckers convoy. The attack ends with the famous Battle of Mapor, which has been immortalised in a poem, that can be seen on a platinum board in Chaviano Gateway outpost.
3301.12.04 – The first TWH expansion. Target: JAROJINANH.
3301.12.17 – "Broadening the Horizons" – an event to celebrate the release of Horizons expansion.
3301.12.19 – "Classy Rarities" – trade convoy event. organizer: Cmdr Mathias Shallowgrave.
3301.12.21 – "Golden Rain" – Christmas gold giveaway event. organizer: Cmdr Baton.
3302.01.01 – The second TWH expansion. Target: ASTURE.
3302.01.06 – TWH takes control over Jarojinanh system.
3302.01.14 – Maskelyne Vision census results: over 150 pilots now flies under the Hussars' banner.
3302.01.18 – TWH takes control over Asture system.
3302.01.19 – "Hussars' Minor Favour" movie premiere. Directors: Cmdr Yata_PL & Cmdr Drakkainen.
3302.01.20 – The third TWH expansion. Target: JAARN.
3302.01.22 – A spec–ops Wing "The Lightening" is formed. Commanding officers: Cmdr Krutek & Cmdr Kyokushin.
3302.01.24 – "Premier PVP League" – internal event organised by Cmdr Krutek. The winner is Cmdr Kyokushin.
3302.01.27 – "Keelback Monster Crash" event. Organizer: Cmdr Krutek.
3302.01.29 – "To The Nebulae" expedition leaves HR 8444 system, being led by Cmdr Doom_Days.
3302.01.30 – Cmdr Anukus presents: "The Race" i "Destruction Derby" movies.
3302.02.01 – TWH takes control over Jaarn system.
3302.02.02 – First "burning of a system" test by "The Lightening" wing.
3302.02.03 – Cmdr JH goes missing during "To The Nebulae" expedition. A searching party is sent out into the black.
3302.02.06 – "Great Elite Quiz" on Team Speak. The winner is Cmdr Goliat. He
generously passes the prize, which is Horizons expansion pass to another Commander. 3302.02.13 – "Assassinate the Hetman" – birthday event for Grand Hetman. Organizer: "The Lightening" wing.
3302.02.13 – "Victory Parade" – celebration of taking control over Jaarn system.
3302.02.17 – Searching for the "ghost expansion".
3302.02.18 – 3302.04.12 – "Wander Time" – Grand Hetman of The Winged Hussars goes for a lonely trip to Heart and Soul Nebulae, tormented by the demons of his past.
3302.02.19 – Another expedition organised by Cmdr Doom_days leaves HR 8444 system. It's called "Following the Light of Prometheus".
3302.02.22 – Cmdr Haji–me joins the famous "Distant Worlds" expedition, which aims to reach the far end of the galaxy. He reports the progress in his Commander's Log.
3302.02.26 – Cmdr Baton creates "The Lance" wing.
3302.02.xx – Espionage and Intelligence "Phoenix" wing is founded. Commanding Officer: Cmdr Doom_Days.
3302.03.07 – The fourth TWH expansion. Target: JUPALO.
3302.03.09 – "Lost" movie premiere. Director: Cmdr Anukus.
3302.03.15 – "The PVP Ladder" starts. Organizer: Cmdr Szczygiel.
3302.03.18 – "Erazm Drozd's Great Race Event" – SRV racing event. Organizer: Collins Market mer Erazm Drozd & Cmdr Scott Scale.
3302.03.21 – TWH takes control over Jupalo system.
3302.03.23 – The fifth TWH expansion. Target: CAMUNAB.
3302.03.25 – TWH joins "The PVP League" – galactic wing fighting tournament.
3302.03.25 – Smiling Dog Crew provocation. Cmdr Maver1977's Cutter is destroyed in a trap.
3302.03.28 – MoM asks TWH for help with fighting off Archona Delaine's and Kumo Crew's attack on Wadir system. TWH joins the defensive operation.
3302.03.30 – After a few months of initial talks TWH officially joins The Border Coalition.
3302.04.03 – The sixth TWH expansion. Target: 9 IOTA PISCIS AUSTRINI.
3302.04.05 – Regular PVP training sessions begin due to tense situation and potential war with SDC faction.
3302.04.07 – TWH takes control over Camunab system.
3302.04.09 – Cmdr Haji–me returns from "Distant Worlds" expedition, escorted by The Winged Hussars.
3302.04.12 – The first "PVP League" match. Opponents: Contrail.
3302.04.16 – TWH takes control over 9 Iota Piscis Austrini system.
3302.04.18 – The official Pilots Federation raport places The Winged Hussars on the 7th place in the galactic faction ranking. This result is achieved in just 7 months. There are nearly 250 pilots flying under the Hussars' banner.
3302.04.18 – The second PVP League match. Opponent: Blood Brothers from Alrai.
3302.04.18 – The seventh TWH expansion. Target: XINGANG MU.
3302.04.20 – "Hetman's Proclamation" – the speech related to joining The Border Coalition.
3302.04.26 – TBC operation in Manite. Organizer: Cmdr Gutenberg.
3302.04.28–29 – Shooting for PR Coalition movie.
3302.04.29 – The eighth TWH expansion. Target: NARVERNACA.
3302.05.03 – TWH takes control over Xingang Mu system.
3302.05.05 – "Erazm Drozd's Jump Contest" – SRV acrobatic jump contest. Organizer: Collins Market mer Erazm Drozd & Cmdr Scott Scale.
3302.05.10 – The ninth TWH expansion. Target: APIACA.
3302.05.14 – TWH takes control over Narveranca system.
3302.05.18 – The third PVP League match. Opponent: 51th Maisilia.
3302.05.21 – The tenth TWH expansion. Target: HIP 110115.
3302.05.22 – The fourth PVP League match. Opponent: Smiling Dog Crew. TWH ends the current season in the League.
3302.05.23 – The Border Coalition's help operation for the Canonn Research Group begins. The aim is to bring Ising Dock's services back online, following a UA bombing.

::INFORMACJE O FRAKCJI
Nazwa frakcji: The Winged Hussars

Przynależność: Niezależni

Typ rządu: Kooperatywny

Lokalizacja: HR 8444

Opis: Skrzydlaci Husarze to kooperatywna grupa niezależnych pilotów, z których każdy operuje pod inną banderą i w innym zakątku galaktyki. Korzeniami sięgają daleko, bo niemal 1800 lat wstecz – do tradycji ciężkozbrojnych jednostek ataku wystawianych na polach bitwy przez starożytny naród zamieszkujący tereny starej Ziemi zwane niegdyś Polską. Piloci dołączający do tej frakcji deklarują chęć podtrzymywania tradycji utrzymanej w duchu niezrównanej odwagi i skuteczności tych starożytnych wojowników z zamierzchłych czasów. Ich bazą operacyjną jest Maskelyne Vision – stacja orbitalna typu Coriolis w systemie HR 8444.

Skrzydlata Husaria jest jedną z 3 frakcji, które zawiązały Koalicję Graniczną.

::SKRZYDLATA HUSARIA – OŚ CZASU
3301

3301.10.10 - Cmdr Mathias Shallowgrave zawiązuje grupę "The Winged Hussars". Do grupy dołączają pierwsi Husarze. Mathias zostaje obrany Hetmanem.
3301.10.16 - W głosowaniu na siedzibę TWH zwycięża system MAPOR - Husarze z całej galaktyki zaczynają się przeprowadzać do tego systemu.
3301.10.25 - Nawiązanie kontaktów dyplomatycznych z pobliskimi frakcjami Mercs of Mikunn i Communism Interstellar. Incydent dyplomatyczny z Mercs of Mikunn, którzy starają się przejąć kontrolę nad systemem MAPOR.
3301.10.29 - Po naradzie Husarze decydują się pójść Mikunnom na rękę i przenieść się do innego, bardziej oddalonego systemu.
3301.11.01 - Powstaje forum TWH.
3301.11.05 - W kolejnym głosowaniu zwycięża system HR 8444 - Husarze rozpoczynają przeprowadzkę.
3301.11.11 - Federacja Pilotów rejestruje frakcję The Winged Hussars. Husarze przejmują kontrolę nad Maskelyne Vision, stacją orbitalną typu Coriolis. Poziom wpływów w systemie: 6,2%.
3301.11.15-18 - Wojna z Blue State Industry w HR 8444.
3301.12.03 - 16 Commanderów TWH bierze udział w pirackim ataku Dona Antonacciego na konwój The Hutton Truckers. Atak kończy się słynną Bitwa o Mapor, która została uwieczniona w poemacie. Poemat wygraweropwany jest na platynowej tablicy w Chaviano Gateway.
3301.12.04 - Pierwsza ekspansja The Winged Hussars. Cel: JAROJINANH.
3301.12.17 - "Poszerzanie Horyzontów" czyli zlot husarski z okazji ukazania się dodatku Horizons.
3301.12.19 - "Rarytasy z klasą" - konwój handlowy TWH (organizator: Cmdr Mathias Shallowgrave).
3301.12.21 - "Złoty deszcz" - świąteczna akcja rozdawania złota (organizator: Cmdr Baton).

3302

3302.01.01 - Druga ekspansja TWH. Cel: ASTURE.
3302.01.06 - Przejęcie rządów w systemie Jarojinanh.
3302.01.14 - Powszechny spis ludności na stacji Maskelyne Vision wykazuje ponad 150 pilotów latających pod husarską banderą.
3302.01.18 - Przejęcie rządów w systemie Asture.
3302.01.19 - Premiera filmu "Hussars' Minor Favour" w reż. Cmdr Yata_pl i Cmdr Drakkainen.
3302.01.20 - Trzecia ekspansja TWH. Cel: JAARN.
3302.01.22 - Powstaje skrzydło specjalne "Błyskawica". Dowódcy: Cmdr Krutek i Cmdr Kyokushin.
3302.01.24 - Rusza "Liga Mistrzów PVP" Cmdr Krutka, w której zwycięża Cmdr Kyokushin.
3302.01.27 - Zawody "Keelback Monster Crash". Organizator: Cmdr Krutek.
3302.01.29 - Z systemu HR 8444 wyrusza ekspedycja "Ku Mgławicom" pod dowództwem Cmdra Doom_Daysa.
3302.01.30 - Cmdr Anukus prezentuje filmy "The Race" i "Destruction Derby".
3302.02.01 - Przejęcie rządów w systemie Jaarn.
3302.02.02 - Pierwszy test "palenia systemu" przez skrzydło Błyskawica.
3302.02.03 - Zaginiecie Cmdra JH podczas ekspedycji "Ku mgławicom". Na poszukiwanie wyrusza wielu pilotów Skrzydlatej Husarii.
3302.02.06 - "Wielki quiz o Elite" na TS. Zwycięża go Cmdr Goliat. Nagrodę - dodatek Horizons - wspaniałomyślnie przekazuje innemu Husarzowi.
3302.02.13 - "Zamach na Hetmana" - event urodzinowy. Organizator skrzydło Błyskawica.
3302.02.13 - "Defilada zwycięztwa"- event z okazji przejęcia kontroli nad systemem Jaarn.
3302.02.17 - Ekspansja "widmo" i akcja poszukiwawcza.
3302.02.18 - 3302.04.12 - "Czas Włóczęgi" - Hetman Skrzydlatej Husarii dręczony demonami przeszłości leci na samotną wyprawę do mgławic Serca i Duszy.
3302.02-19 - Z systemu HR 8444 wyrusza druga ekspedycja Cmdra Doom_Daysa, "Za Światłem Prometeusza".
3302.02.22 - Cmdr Haji-me dołącza do słynnej ekspedycji "Distant Worlds", której celem jest drugi kraniec galaktyki. Haji-me relacjonuje ekspedycję w Dzienniku Pokładowym.
3302.02.26 - Cmrd Baton powołuje do życia skrzydło "Lanca".
3302.02.xx - Powstaje skrzydło specjalne "Feniks". Dowódca: Cmdr Doom_Days.
3302.03.07 - Czwarta ekspansja TWH. Cel: JUPALO.
3302.03.09 - Premiera "Lost" - kolejnego filmu Cmdr Anukusa.
3302.03.15 - Rusza "Husarska Drabinka PVP". Organizator Cmdr Szczygiel.
3302.0318 - "Wielki Wyścig Erazma Drozda" - event wyścigów łazikami SRV. Organizator: burmistrz Collins Market, Erazm Drozd & Cmdr Scott Scale.
3302.03.21 - Przejęcie rządów w systemie Jupalo.
3302.03.23 - Piąta ekspansja TWH. Cel: CAMUNAB.
3302.03.25 - TWH dołącza do "Galaktycznej Ligi PVP" - międzyklanowych walk w skrzydłach.
3302.03.25 - Prowokacja frakcji Smiling Dog Crew. Cutter Cmdr Maver1977 zostaje zniszczony w zasadzce.
3302.03.28 - MoM prosi TWH o pomoc w odparciu ataku Archona Delaine i Kumo Crew na system Wadir. TWH włącza się w operację defensywną.
3302.03.30 - Po kilku miesiącach rozmów TWH oficjalnie dołacza do Koalicji Granicznej (The Border Coalition).
3302.04.03 - Szósta ekspansja TWH. Cel: 9 IOTA PISCIS AUSTRINI.
3302.04.05 - W związku z napiętą sytuacją i potencjalnym konfliktem z SDC rozpoczynają się regularne treningi PVP.
3302.04.07 - Przejęcie rządów w systemie Camunab.
3302.04.09 - Cmdr Haji-me wraca z ekspedycji Distant Worlds w eskorcie Husarzy.
3302.04.12 - Pierwszy mecz TWH w LPVP. Przeciwnikiem jest grupa Contrail.
3302.04.16 - Przejęcie rządów w systemie 9 Iota Piscis Austrini.
3302.04.18 - Oficjalny raport Federacji Pilotów stawia The Winged Hussars na 7. miejscu w galaktycznym rankingu frakcji. Wynik osiągnięty w zaledwie 7 miesięcy. Pod husarską banderą lata niemal 250 pilotów.
3302.04.18 - Drugi mecz w LPVP. Przeciwnik: Blood Brothers from Alrai.
3302.04.18 - Siódma ekspansja TWH. Cel: system XINGANG MU.
3302.04.20 - "Orędzie Hetmana" - przemówienie związane z dołączeniem TWH do Koalicji Granicznej.
3302.04.26 - Pomoc koalicjantowi w systemie Manite. Oorganizator: Cmdr Gutenberg.
3302.04.28-29 - Odbywają się zdjęcia do filmu propagandowego koalicji.
3302.04.29 - Ósma ekspansja TWH. Cel: sytem NARVERNACA.
3302.05.03 - Przejęcie rządów w sytemie Xingang Mu.
3302.05.05 - "Konkurs Skoków Erazma Drozda" - event skoków akrobatycznych łazikami SRV. Organizator burmistrz Collins Market, Erazm Drozd & Cmdr Scott Scale.
3302.05.10 - Dziewiąta ekspansja TWH. Cel: system APIACA.
3302.05.14 - Przejęcie rządów w systemie Narveranca.
3302.05.18 - Trzeci mecz w LPVP. Przeciwnik: 51th Maisilia.
3302.05.21 - Dziesiąta ekspansja TWH. Cel: system HIP 110115.
3302.05.22 - Czwarty mecz w LPVP. Przeciwnik: Smiling Dog Crew. TWH kończy udział w drugim sezonie Ligi.
3302.05.23 - Rozpoczęcie akcji pomocy Grupie Badawczej Canonn w celu przywrócenia stacji Ising Dock do stanu używalności, po dostarczeniu tam Nieznanych Artefaktów przez grupę Diamond Frogs.
3302.05.20 - Fenyl de Lechia zostaje Ambasadorem Skrzydlatej Husarii
3302.05.25 - Przejęcie rządów w systemie Apiaca.
3302.05.29 - Konwój handlowy The Hutton Truckers. Celem jest dostarczenie Hutton Mugs do systemu Mikunn.
3302.06.08 - Udana ekspansja do systemu HIP 109462
3302.06.16 - Przejęcie rządów w systemie HIP 110115
3302.06.23 - Udana ekspansja do systemu HIP 110262
3302.06.30 - Rozpoczynają się Igrzyska Śmierci "Dangerous Games"
3302.07.07 - Przejęcie rządów w systemie HIP 109462
3302.07.10 - Frakcja Kuun-Lan przystępuje do Border Coalition
3302.07.15 - Przejęcie władzy w systemie HIP 110262
3302.07.24 - Startuje ekspedycja "A Jaunt to Jaques"
3302.07.22 - Udana ekspansja do systemu KAPANNAM
3302.07.22 - "Igrzyska Śmierci" dobiegają końca, wygrywają piloci EGU
3302.07.25 - Zostaje ogłoszony turniej "Icarus Cup"
3302.07.25 - Udana ekspansja do systemu HIP 110028 (dziewicza planeta ELW)
3302.07.26 - Publikacja filmu "Border Defenders"
3302.07.27 - Powstaje skrzydło "Suicide Squadron"
3302.07.29 - Frakcja Sacra Oculus przystępuje do Border Coalition
3302.08.07 - Udana ekspansja do systemu HIP 110632
3302.08.08-15 - Rozpoczyna się konkurs "Pokonaj Fechmistrza i Zgarnij Joya"
3302.08.10 - Przejęcie władzy w KPANNAM (pierwszy system industrialny)
3302.08.18 - Udana ekspansja do systemu HIP 109549
3302.08.19 - Wybrano nowe cele strategiczne Husarii, systemy NGKAWTES i BIKEGGRINA
3302.08.20 - "Trójbój Łazików"
3302.08.20 - Startuje konkurs "Maniacy Prędkości Super Cruise"
3302.08.21 - Przejecie systemu HIP 110632
3302.08.24 - Pierwsze doniesienia o niepokojach społecznych w Collins Market
3302.08.28 - Odnaleziono pierwszy wrak statku obcych
3302.08.29 - Udana ekspansja do systemu CHAGUR
3302.08.30-09.10 - Liczne przekazy Husarzy o pogarszającej się sytuacji w Collins Market
3302.09.07 - Dark Armada atakuje systemy naszego koalicjanta CI, Husaria wspiera sojusznika
3302.09.08-10 - Powstają pierwsze wojenne materiały propagandowe skierowane do Dark Armady
3302.09.09 - Udana ekspansja do systemu AONGHUS
3302.09.12 - Koniec zaciętych walk w systemie TSCHE (Dark Armada traci outpost: Velho Hub)
3302.09.12 - CI rozpoczyna operację ofensywną w centralnych systemach Dark Armady
3302.09.12 - Przejecie władzy w systemie HIP 109549
3302.09.13 - Publikacja "The Winged Hussars - Promo"
3302.09.19 - Oficjalny raport wywiadu na temat sytuacji w CM
3302.09.22 - Cmdr Zieluk po ponad 180 dniach wraca z ekspedycji „Za Światłem Prometeusza”
3302.09.22 - Koniec konkursu "Maniacy Prędkości Super Cruise"
3302.09.24 - Działania wojenne w systemie TSCHE ustają
3302.09.24 - Rusza Husarska ofensywa na inne systemy Dark Armady
3302.09.24 - Udana ekspansja do systemu HIP 110987 (pierwszy system terraforming)
3302.10.06 - Koniec walk o Collins Market i jego przejęcie
3302.10.10 - Pierwsza publikacja nowego czasopisma "Echo Przestrzeni"
3302.10.12 - TWH oficjalnie wycofuje się z działań wojennych przeciwko DA, koalicjanci nadal te walki prowadzą
3302.10.14 - Udana ekspansja do systemu MIRNGANDIN
3302.10.25 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem HIP 110987
3302.10.28 - Husarski grill edycja II, z okazji wydania patcha Guardians
3302.11.02 - Powstaje Husarski Ośrodek Badań Nad Obcymi
3302.11.03 - Cmdr ShinzoSin dołącza do kadry oficerskiej
3302.11.03 - Udana ekspansja do systemu HIP 110892
3302.11.07 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem MIRNGANDIN
3302.11.10 - Urodzinowa rzeźnia PVP
3302.11.11 - Przehusarz, quiz wiedzy, wygrywa Cmdr Drakkainen
3302.11.11 - Husarskie Menu do ED w wykonaniu SSQ
3302.11.14 - Udana ekspansja do systemu SIGMA-2 GRUIS
3302.11.19 - Event górniczy "Krasula na Wybiegu"
3302.11.22-12.01 - TWH oficjalnie wspiera Children of Raxxla podczas CG
3302.11.23 - Startuje konkurs "Z wazeliną lub bez" organizowany przez SSQ, wygrywa Cmdr Gal Black
3302.11.25 - Udana ekspansja do systemu KOKNAN
3302.11.28 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem HIP 110892
3302.11.30 - Cmdr Baton startuje z inicjatywą "Łowcy Gejzerów"
3302.12.01 - TWH dołącza do akcji kolonizacji Colonii, rozpoczyna się trwająca miesiąc "Akcja Ładownica". TWH zajmuje 2. miejsce z ponad 50 frakcji.
3302.12.05 - Udana ekspansja do systemu HIP 112052
3302.12.06 - Cmdr Kethrax dołącza do redakcji Galnet, statruje Galaktyczna Lista Przebojów
3302.12.08 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem SIGMA-2 GRIUS
3302.12.21 - Udana ekspansja do systemu NGAKWITES
3302.12.24 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem HIP 112052
3302.12.29 - Udana ekspansja do systemu GIGAL

3303

3303.01.15 - Udana ekspansja do systemu HIP 107370
3303.01.17 - Powstaje Skrzydło Specjalne Zawisza
3303.01.17 - Startuje konkurs "To i Owo hardcorowo" zwyciężają Cmdr Haji-me i Cmdr Johnny Newman
3303.01.?? - Zmiana nazwy systemu w Colonii na Kopernik
3303.01.21 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem CHAGUR
3303.01.24 - Rozbicie dzielnicowe TWH (system Marchii)
3303.01.27 - Startuje konkurs "Maniacy Prędkości edycja srv" wygrywa Cmdr Johnny Newman
3303.01.31 - Startuje seria eventów "Keelback Monster Ship" Cmdr Krutka
3303.02.05 - Udana ekspansja do systemu MI HE
3303.02.05 - Porwanie Cmda Batona
3303.02.05 - Startuje projekt "pirackie Pogranicze"
3303.05.07 - Cmdr Baton, Patrykuzz i Goliat odnajdują zagubioną Bazę Delta w Conflux
3303.02.09 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem NGAKWITES
3303.02.17 - Rozpoczyna się turniej "Asy Przestworzy 2 vs 2"
3303.02.17 - Udana ekspansja do systemu HR 8671
3303.02.18 - Konwój "11 Promili"
3303.02.20 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem KOKNAN
3303.03.25 - Na Pograniczu wybucha wojna o system BUROD
3303.03.17 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem GIGAL
3303.03.18 - Na Pograniczu wybucha wojna o system HIP 118127
3303.03.23 - Cmdr Gregoor3 organizuje konkurs lotów na stacji Seyfert Port w systemie NGAKWITES
3303.03.25 - Udana ekspansja do systemu HIP 113126
3303.03.28 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem HR 8671
3303.04.01 - Cmdr Dasketh organizuje akcję "Krystaliczny pył"
3303.04.08 - Udana ekspansja do systemu MOKPATI
3303.04.12 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem HIP 113126
3303.04.14 - Cmdr Arnul ustanawia rekord TWH w dolocie do Colonii <4h
3303.04.24 - Udana ekspansja do systemu RHO GRUIS
3303.04.27 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem MOKPATI
3303.04.29 - TWH ponownie oficjalnie wspiera Children of Raxxla, podczas operacji ochrony Cmdr Salome
3303.05.09 - Udana ekspansja do systemu HIP 113040
3303.05.12 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem RHO GRUIS
3303.05.13 - Wyścig "Tour de Makau", w którym zwyciężają Cmdr Fikus i Cmdr Anukus
3303.05.15 - Na Pograniczu wybucha wojna o system RUNO
3303.05.30 - Rozpoczyna się II edycja Husarskiej Ligi PVP
3303.05.30 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem HIP 113040
3303-06-03 - "Skorupy Welcome To", czyli barnacles tournée!
3303-06-18 - Udana ekspansja do systemu HIP 113858
3303-06-22 - Udana ekspansja do systemu BIKEGGIRINA
3303-07-08 - Udana ekspansja do systemu QUAPANI
3303-07-08 - Wojna o Bikeggirinę
3303-07-11 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem BIKEGGIRINA
3303-07-29 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem QUAPANI
3303-08-02 - Udana ekspansja do systemu JAITRICS
3303-08-17 - Udana ekspansja do systemu DINKAS
3303-08-29 - Udana ekspansja do systemu AUTAMKINDIA
3303-09-05 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem DINKAS
3303-09-08 - Wyścigi w Kanionach - II Edycja - HR 8444
3303-09-23 - Kosmiczne kręgle - turniej!
3303-09-28 - Rozpoczyna się Husarski Community Goal - Keep Calm And Bring Drinks
3303-10-04 - Husarski Community Goal - Keep Calm And Bring Drinks zakończony sukcesem.
3303-10-05 - Udana ekspansja do systemu MAKAU
3303-10-05 - Operacja "Dezynsekacja" // Krótko i zwięźle: lecimy lać robactwo.
3303-10-07 - Operacja "Tydzień na działce" // ROLPLEJOWY KONWÓJ Z TOWARAMI DLA KUUN-LAN
3303-10-08 - Udana ekspansja do systemu ZANGPO
3303-10-08 - Instalacja "11 Parsecs Bar" zostaje doholowana na orbitę 6 planety układu HIP 110028 i oddana w ręce TWH
3303-10-14 - Zebranie frakcyjne -- październik 2017
3303-11-03 - Operacja ratunkowa w Plejadach // HUSARIA RUSZA NA RATUNEK!
3303-11-10 - URODZINY SKRZYDLATEJ HUSARII // WIELKI QUIZ Z WIEDZY O TWH I ELITE
3303-11-11 - URODZINY SKRZYDLATEJ HUSARII // POLOWANIE NA HETMANA
3303-11-12 - URODZINY SKRZYDLATEJ HUSARII // Wielki Wyścig imienia Mirosława Hermaszewskiego
3303-11-13 - URODZINY SKRZYDLATEJ HUSARII // GRA PVP MULTICREW - "ŁĄKI CHWAŁY"
3303-11-19 - Azorus organizuje Akcję "Kosiarz Stokrotek" w celu zebrania materiału do artykułu
3303-11-22 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem MAKAU
3303-11-23 - Piąta Inicjatywa Aegis - atak na Thargoidów // HUSARIA RUSZA NA WOJNĘ Z OBCYMI - OPERACJA W PLEJADACH
3303-11-25 - Udana ekspansja do systemu BAYAHUTINA
3303-12-22 - Konwój z pomocą humanitarną dla Plejad + akcja ewakuacyjna

3304

3304-01-02 - Udana ekspansja do systemu SAORSINA
3304-01-04 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem AUTAMKINDIA
3304-01-11 - Akcja ratunkowa w Plejadach - HIP 17692 // HUSARIA RUSZA NA RATUNEK - OPERACJA W PLEJADACH
3304-01-19 - Udana ekspansja do systemu AZRAIA
3304-01-19 - ZRÓB TO SAM - NAPRAWA STACJI OBSIDIAN ORBITAL // OPERACJA NR 1: KONWÓJ TRANSPORTOWY
3304-01-20 - TYLKO DLA ORŁÓW // MORDERCZY WYŚCIG W PASIE ASTEROID
3304-01-22 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem SAORSINA
3304-01-24 - WIELKA MOBILIZACJA // PRZEJMUJEMY SYSTEM: KAMITRA
3304-01-31 - Na ratunek Dove Enigmie!
3304-02-22 - TWH opuszcza system BAYAHUTINA
3304-02-23 - ZRÓB TO SAM - NAPRAWA STACJI OBSIDIAN ORBITAL // OPERACJA NR 2: MRÓWKI DLA MRÓWKI
3304-03-02 - ZRÓB TO SAM - NAPRAWA STACJI OBSIDIAN ORBITAL // OPERACJA NR 3: IT'S THE FINAL COUNTDOWN
3304-03-05 - Udana ekspansja do systemu HIP 106714
3304-03-06 - Rozpoczęcie Operacji "Wiśnia".
3304-03-11 - Do życia powołane zostają skrzydła HusTransPol oraz Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM).
3304-03-28 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem KAMITRA.
3304-04-08 - Kamitra Afterparty
3304-04-10 - Cmdr Mathias Shallowgrave idzie na bezterminowy urlop. Hetmańską buławę przejmuje Cmdr Drakkainen. Zastępcą Hetmana zostaje Cmdr Ryczypior.
3304-04-27 - 3304-05-30 - Twierdza Szyfrów
3304-05-15 - Pokonaj Fechmistrza II
3304-05-25 - Przysługa za przysługę - pomoc Teabaggersom - atak Thargoidów na Lusondę
3304-05-29 - Lave Radio - transmisja S.O.S.
3304-06-08 - Przedstawicielstwo TWH w składzie: Cmdr Baton, Cmdr Mathias Shallowgrave, Cmdr Musketeer i Cmdr Pajk odwiedza system Lave i bierze udział w zlocie fanów Cobry Mk3 - Lavecon 3304.
3304-06-30 - Walki Gladiatorów (Cmdr Ryczypiór)
3304-08-02 - TWH zakłada przedstawicielstwo w systemie GAMMA PISCIS AUSTRINI
3304-08-07 - Operacja "Pomocja dłoń"
3304-08-24 - Wieczór kawalerski Jordana Rochestera (Cmdr Yautja)
3304-09-01 - Profanatorzy Alfa - wyścigi terenowe w ruinach Strażników - Etap 1 (Cmdr Mathias Shallowgrave)
3304-09-07 - Tańczący z Robalami - Husarski Grill 3 (Cmdr Mathias Shallowgrave)
3304-09-21 - TWH zakłada przedstawicielstwo w systemie TJINA
3304-10-07 - TWH zakłada przedstawicielstwo w systemie HIP 115888
3304-10-21 - TWH zakłada przedstawicielstwo w systemie KAMCHA
3304-11-08 - Urodziny TWH - Operacja nr 1: Igła w stogu
3304-11-09 - Urodziny TWH - Operacja nr 2: Ptaszek w klatce
3304-11-10 - Urodziny TWH - Operacja nr 3: Wytępić karaluchy
3304-11-11 - Urodziny TWH - WIELKI FINAŁ: BOŻE IGRZYSKO
3304-11-11 - Walne zebranie frakcyjne
3304-11-13 - TWH zakłada przedstawicielstwo w systemie BETA SCULPTORIS
3304-11-23 - Strategiczny cel poboczny osiągnięty: TWH przejmuje kontrolę nad systemem KAMCHA
3304-11-24 - Profanatorzy Beta - wyścigi terenowe w ruinach Strażników - Etap 2 (Cmdr Mathias Shallowgrave)
3304-12-11 - Powstają oficjalne Squadrony TWH: TWHE, TWHP i TWHX. Rozpoczyna się walka o medale w pierwszym w historii sezonie Leaderboards.
3304-12-21 - Karpie na Święta (Cmdr Ryczypior)
3304-12-22 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem BETA SCULPTORIS
3304-12-22 - Husarska Wigilia (PS4) (Cmdr Akerstache)
3304-12-22 - Tour de Makau 3304 (Cmdr Azorus)
3304-12-28 - Zlot husarski w bazie planetarnej "Katowice" (Ziemia, Sol) (Cmdr Azorus)
3304-12-29 - Noworoczne Drabble - konkurs (Cmdr Mathias Shallowgrave)
3304-12-30 - Fajerwerki w Kamcha (Cmdr Ryczypior)
3304-12-30 - Operacja Ida: naprawa Asami Orbital (Cmdr Mathias Shallowgrave)


3305


3305-01-12 - Champion of Fighter: Beta Sculptoris (Cmdr Fikus)
3305-01-14 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem TJINA
3305-01-18 - TWH zakłada przedstawicielstwo w systemie HIP 109423
3305-01-18 - TWH przejmuje kontrolę nad systemem HIP 115888
3305-01-30 - TWH zakłada przedstawicielstwo w systemie HIP 114040
3305-02-02 - Poszukiwacze (Cmdr Pitulek)
3305-02-08 - Parada Zwycięstwa - Leaderboards (Cmdr Mathias Shallowgrave)
3305-02-09 - Champion of Fighter: Cavaniaci (Cmdr Fikus)

::INFORMACJE O GRUPIE
CZYM JEST GRUPA THE WINGED HUSSARS?

The Winged Hussars to grupa zrzeszająca polskich pilotów w Elite: Dangerous. Mamy również swoją własną frakcję w grze - zapraszamy do przeczytania opisu systemu HR 8444 na mapie galaktyki.

Jako grupa mamy określone cele, do których osiągnięcia służą misje oraz zadania kreowane bezpośrednio pod naszą grupę i dostępne tylko dla jej członków. Często organizowane są wydarzenia, akcje i konkursy różnego typu, od konwojów handlowych, przez ekspedycje odkrywcze, po kręcenie reżyserowanych filmów z Elite. Odbywają się również regularne treningiPVP, mecze CQC, mecze w galaktycznej Lidze PVP, wspólne latanie w Community Goals czy akcje górnicze oraz pirackie, w których każdy członek grupy może wziąć udział.

Częścią grupy są również Skrzydła Specjalne. Są to oficjalne oddziały Skrzydlatej Husarii, które zostały powołane do spełniania konkretnych celów w grupie dla jej lepszego funkcjonowania. Poszczególne Skrzydła mają dostęp do zamkniętych działów i kanałów na forum i TS, gdzie planują swoje działania i operacje.

W zamian za możliwość uczestnictwa w życiu grupy i dostęp do przepastnych zasobów naszego forum (regularny Newsletter,informacje, poradniki, konkursy z nagrodami, bulletin board, wspólnie granie, dążenie do określonych celów frakcyjnych) wymagamy gotowości do regularnego odwiedzania forum w celu czytania informacji i nowości dotyczących naszej grupy, pomocy naszej frakcji w sytuacjach kryzysowych - w miarę możliwości, stosowania się do wytycznych dotyczących aktywności w grze, tak aby nie szkodzić frakcji. Może to być np. zakaz działań w niektórych systemach, zakaz działania dla danej Potęgi w Powerplay czy prośba o pomoc naszym sojusznikom.

Jesteśmy przyjaźnie nastawioną frakcją i nie dążymy do konfliktów bez powodu. Staramy się utrzymywać dobre relacje dyplomatyczne z innymi frakcjami kierowanymi przez graczy i jesteśmy jedną z 3 frakcji, które założyły Koalicję Graniczną.

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w naszą społeczność. Dołącz do ponad 200 pilotów latających pod husarską banderą i twórz z nami historię galaktyki!


ŻELAZNA ZASADA WOLNOŚCI WYBORU

Główną zasadą, którą kieruje się nasza grupa, jest wolność wyboru i brak przymusu. Większość naszych członków to ludzie dorośli i dojrzali, wszyscy mamy pracę, rodzinę i swoje sprawy w realnym życiu i Dowództwo frakcji doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

W związku z tym nie ma przymusu grania określonej liczby godzin w tygodniu czy w miesiącu, uważamy bowiem, że gry są po to, aby sprawiać przyjemność, zamiast być drugą pracą.

To samo tyczy się stylu gry i tego co w niej robimy. Żadne z zadań i akcji, które organizujemy nie są obowiązkowe - podstawowym celem grupy jest zjednoczenie polskej społeczności pod husarską banderą, więc pozwalamy na dowolny styl gry. Niezależnie od tego, czy jesteś handlowcem, piratem, mordercą czy górnikiem, niezależnie od tego czy wspierasz Imperium, Sojusz czy Federację- dopóki nie działaszna szkodę grupy, czy to przez swoje działania w grze, czy zachowanie poza nią (np. na forum), masz wolną rękę jeśli chodzi o grę.

Oczywiście przynależność do każdej społeczności wiąże się z pójściem na kompromisy, więcsą pewne ograniczenia, które mają służyć podstawowym założeniom grupy lub są wprowadzane ze względu na sytuację polityczno-dyplomatyczną, ale generalnie jesteśmy zdania, że gra ma być przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem i w miarę możliwościstaramy się nikomu nie ograniczać tej przyjemności.


PODZIAŁ TERYTORIALNY, SYSTEM MISJI I REPUTACJI FRAKCYJNEJ

Skrzydlata Husaria kontroluje jedno z największych terytoriów w całej zamieszkałej przestrzeni. Pod naszą jurysdykcją znajduje się kilkadziesiąt systemów gwiezdnych, a rozwój terytorialny jest głównym trzonem działalności frakcji. Poszerzanie naszej strefy wpływów jest planowane przez Rotmistrzów. Terytorium TWH podzielone jest z kolei na Marchie, którymi zarządzają Margrabiowie.


W naszej frakcji funkcjonuje specjalny wewnętrzny system reputacji frakcyjnej, który połączony jest z customowym systemem misji. Misje te kreowane są przez Rotmistrzów, Margrabiów oraz dowództwo frakcji, a ich zadaniem jest kontrolowana ekspansja i przejmowanie kontroli nad nowymi systemami oraz utrzymywanie porządku i określonego poziomu wpływów w Marchiach. Wszyscy członkowie frakcji mają możliwość zaangażować się w te działania i aktywnie wspierać rozwój Skrzydlatej Husarii przez wykonywanie wspomnianych misji. Działanie te powodują zdobywanie kolejnych poziomów reputacji, co z kolei przekłada się na określone przywileje i bonusy, jak np. możliwość wygrywania nagród w konkursach, głosowanie w ważnych dla frakcji decyzjach, możliwość dołączenia do Szwadronu w grze itp.


Wszystko to odbywa się przy pomocy specjalnego pluginu, zwanego Wtyczką, która automatycznie pobiera określone informacje z logów gry, zalicza misje i śledzi ich postęp oraz daje dostęp do prywatnego husarskiego profilu (konta), gdzie znajdują się informacje o naszym pilocie, wyszukiwarka najbliższych lokacji w grze (np. RES, IFC itp.).


System ten ma za zadanie nagradzanie tych pilotów, którzy aktywnie działają dla husarskiej sprawy - jednocześnie nie karząc tych, którzy chcą być członkami frakcji, ale z jakiegoś powodu nie chcą się dla niej udzielać. Doskonale współgra to ze wspomnianą wyżej zasadą wolności wyboru. Nikogo nie zmuszamy do grania czy działań dla naszej grupy, ale piloci, którzy angażują się w życie Husarii są za to nagradzani.


Prezentację systemu znajdziecie w poniższym spoilerze:

Bjx79hT.png

ROZW2Qk.png

evgbZZY.png

Ql8Kxdv.pngROLE PLAYING I HUSARZE

Elite jest świetną platformą do tego typu zabawy. Przez brak ograniczeń w sposobach rozgrywki daje onaogromne możliwości! Mamy do dyspozycji skomplikowaną symulację galaktyki, z polityką, ekonomią i walką o władzę. Taka ogromna piaskownica, w której możemy się bawić. Dostaliśmy piasek i zabawki, a teraz do nas należy, aby zacząć budować zamki z piasku i wymyślać historie o rycerzach, smokach i uwięzionych w wieży księżniczkach... Zaraz, to nie ta bajka! Ale wiecie, o co chodzi.

Przy odrobinie zaangażowania i dobrej woli można samemu stworzyć sobie podkład do świetnej zabawy. To jak rozwiniemy naszą frakcję nie wynika z suchej kalkulacji i chęci zarobienia jak największej ilości kasy w jak najszybszym czasie, bo moim zdaniem nie o to chodzi w Elite, ale z pragnienia dobrej zabawy i poczucia się przez chwilę jak prawdziwy pilot statku kosmicznego, który żyje w XXXIV wieku i należy do niezależnego zgrupowania Commanderów, mających za przodków wspaniały naród pochodzący ze starożytnej Polski.

Nasza frakcja ma swoją historię i lore, spisywane na bieżąco i bazowane na naszych działaniach i osiągnięciach. Cała oficjalnakomunikacja w grupie (wytyczne, informacje, newsletter, odezwy do Husarzy)jest utrzymana w duchu role playing iIC (in-character), czyli z punktu widzenia postaci w grze, a nie gracza przed monitorem.

W naszej grupie kładziemy duży nacisk na ten aspekt, ale nikogo nie zmuszamy do gry w takim stylu. Jeśli jednaklubisz wczuwać się w grę igraszw duchurole play, na pewno poczujesz się u nas jak w domu. Jeśli nie masz pojęcia, co to jest... dołącz do nas, aby się dowiedzieć!

Nasze podejście do gry doskonale obrazuje film jubileuszowy, stworzony przez Cmdra Anukusa na nasze pierwsze urodziny:

[video=youtube;S0yZlUNe4Jo]
]Source: https://www.youtube.com/watch?v=S0yZlUNe4Jo[/video]NASZE OSIĄGNIĘCIA

Przez spore zaangażowanie naszej grupy w grę i oddanie husarskiej sprawie, mamy na swoim koncie sporo osiągnięć, z których jesteśmy dumni. Do najważniejszych należą:

 • Wprowadzenie do gry polskiej frakcji The Winged Hussars, wraz z odpowiednim jej opisem na mapie galaktyki (system HR 8444)

 • Bliska współpraca z producentem gry - Frontier Developments, dzięki zaangażowaniu całej grupy w życie gry.

 • W chwili pisania tych słów - kontrola największej ilości systemów spośród wszystkich frakcji kontrolowanych przez graczy - pod husarską jurysdykcją w chwili obecnej znajduje się ponad 30 systemów gwiezdnych.

 • Udział w pół-oficjalnej Galaktycznej Lidze PVP


 • Udział w oficjalnych igrzyskach Rise To Power, których celem było wprowadzenie do grypierwszego Powersa stworzonego przez graczy

 • Stworzenie nieoficjalnego głównego menu do gry, dostępnego tylko dla członków grupy

 • Opisanie naszej frakcji w oficjalniej powieści Elite: Dangerous, "Premonition", autorstwa Drew Wagara

 • Zajęcie drugiego miejsca w pierwszej oficjalnejrywalizacji o wprowadzenie nowych frakcji graczy do rejonu Colonia, oddalonego od Sol o ok.20,000 LY. Dzięki TWH mamy w grze system Kopernik i bazę planetarną Kolonia Sobieski

 • Oficjalne wsparcie Children of Raxxla podczasnajwiększego publicznegoeventuw Elite -ochrony Cmdr Salome, w którym brało udział ponad 2000 Cmdrów z całej galaktyki

 • Zaproszenie dla lidera grupy TWH do wizyty w biurze Frontier Developments, wraz z innymi członkami społeczności Elite, jak Obsidian Ant czy lider The Hutton Orbital Truckers. Zaproszenie było wysłane do "filarów społeczności Elite Danerous", co pokazuje, że developerdocenia wkład The Winged Hussars w społeczność gry.
 • Rozpoczęcie współpracy i partnerstwa z producentem sprzętu gamingowego, firmą Thrustmaster.NASZE FORUM

Forum dzieli się na 2 części - część publiczną, przeznaczoną dla całej polskiej społeczności Elite Dangerous oraz część zamkniętą, przeznaczoną tylko dla członków grupy The Winged Hussars.

Jeśli nie jesteś członkiem grupy TWH, jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do publicznej części forum, przeznaczonej dla całej polskiej społeczności. Znajdziesz tutaj poradniki oraz działy tematyczne do dyskusji na różne tematy związane z aspektami gry w Elite: Dangerous.

Ponieważ staramy się być tak pomocni i otwarci, jak to tylko możliwe - większość działów z publicznego forum (włączając w to Bibliotekę, gdzie znajdziecie ponad 130 różnych poradników do Elite) można przeglądać bez wymogu rejestracji konta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mają jednak możliwość pisania postów oraz przeglądania wszystkich publicznych działów forum.

::JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?
Wszystkie szczegóły podane są TUTAJ.

---
 
Last edited:
A a to już jest wszystko gotowe i zarezerwowane?

Cooperative pasuje.

A jeśli chodzi o ALLEGIANCE to Independent, gdyż niektórzy polacy wolą imperialnych a inni federacji, i będzie nie wesoło gdyby polska grupa była tam albo tu, najlepiej jako osobna "cywilizacja"

EDIT2016: Po krótkim istnieniu tej o to frakcji, ma bardzo wiele wad i nie polecam do dołączania do niej.
Może i pisze co-op, wszyscy wspólnie będą spędzać czas, ale nie do końca jest tak kolorowo.
Na zewnątrz husaria pięknie się zapowiada, wewnątrz kiepsko.
 
Last edited:
CMDR Krutek melduje się do bitki jak i wypitki.

Trzymajmy się kupy, kupy nikt nie ruszy, a tym bardziej ze skrzydełkami :)

Edit:
Krutek na forum, oraz CMDR Krutek w grze.
 
Last edited:

rootsrat

Volunteer Moderator
Każdy może dołączyć! Właśnie o to mi chodzi, że jesteśmy kolektywem Commanderów, z których każdy ma swoje interesy w galaktyce, ale wszyscy działamy pod banderą White-Winged Hussars, to nasza grupa operacyjna :) Zrzeszamy po prostu Polaków - lub też Commanderów, którzy są potomkami Polaków ze starej Ziemi ;)

Łał...Fajnie.

A a to już jest wszystko gotowe i zarezerwowane?

Cooperative pasuje.

A jeśli chodzi o ALLEGIANCE to Independent, gdyż niektórzy polacy wolą imperialnych a inni federacji, i będzie nie wesoło gdyby polska grupa była tam albo tu, najlepiej jako osobna "cywilizacja"

Nie jest zarezerwowane - najpierw musimy ustalić wszystkie potrzebne dane, łącznie z naszym systemem HQ i wtedy złożyć podanie o dodanie nas jako minor faction do gry. Jedyne, co jest zarejestrowane, to moja poprzednia grupa (ale nie jako frakcja w grze) i właśnie chciałem podłączyć pod nią Husarów :)

No a później możemy już zacząć robić misje i rozprzestrzeniać się po okolicznych sektorach. A może kiedyś zostaniemy galaktyczną potęgą...?
 
Last edited:

rootsrat

Volunteer Moderator
To może jakaś sugerowana lista systemów z jakiej możnaby ankietę stworzyć?

Mam w planach przekopać się przez tamten stary wątek, który zalinkowałem, ale chwilowo nie mam czasu, chyba dopiero jutro.

Jeszcze prosiłbym wszystkich o podanie nazwy Commandera w grze - do rostera :)
 
Last edited:
Brak mi już członków żeby zliczyć w której to już wirtualnej husarii będę ale fakt nic lepszego i z mocnym polskim akcentem nie ma ;)
Nazwa stacji w sumie obojętna, najważniejsze żeby była na styku mocarstw i dobrze wyposażona, może będzie można przechrzcić stację jak ją przejmiemy... proponuję Voodka :)
Ustrój w sumie to chyba powinien być feudalny ale idąc z duchem czasów to cooperative bardziej pasuje niż collective, stanowczo niezależna i niezrzeszona ;)
 
Cmdr.DYoda jak będzie trzeba to i Imperium zostawię...
aż się prosi logo grupy na kadłubie
 
Last edited:

rootsrat

Volunteer Moderator
:: WIADOMOŚCI I INFORMACJE

10/10/3301
Wiadomości o nowopowstałej frakcji zrzeszającej Commanderów mających za przodków ludzi zamieszkujących starożytną Polskę (Ziemia, Sol :: 0, 0, 0), szybko rozeszły się po GalNecie i coraz więcej pilotów zgłasza się z chęcią wstąpienia w szeregi White-Winged Hussars. Obecnie poszukiwany jest odpowiedni system, w którym grupa będzie mogła ustanowić swoją siedzibę. Chodzą słuchy, że tajemniczy dobroczyńca jest skłonny zaoferować całą stację orbitalną jako kwaterę główną Husarów. Więcej informacji na ten temat wkrótce. Na razie grupa skupia się na znalezieniu odpowiedniego systemu.​
........
 
Last edited:
Top Bottom