Poradnik: Pomniejsze frakcje - jak grać?

rootsrat

Volunteer Moderator
-
Ten poradnik został napisany na podstawie A Guide to Minor Factions and the Background Sim- ja tylko przetłumaczyłem co ważniejsze części.

UWAGA! To nie jest oficjalny poradnik! Został on napisany na podstawie testów i obserwacji graczy. Z tego względu możliwe, że po kolejnych aktualizacjach gry poniższe zasady mogą się zmienić i być już nieaktualne.

Generalnie cała "symulacja w tle" (backgroud sim) wymaga testowania i potwierdzenia. Poruszamy się we mgle :)

Atrybuty pomniejszych frakcji:

Influence – Wpływy dla każdej frakcji w danym systemie wyrażone procentowo.

 • Wpływy mogą być wykorzystane w celu wprowadzenia frakcji w jakiś Stan (State).
 • Im większe Wpływy, tym więcej misji od danej frakcji
 • Łatwiej zmienić Wpływy frakcji w systemach o mniejszej populacji i vice versa.
 • Wpływy frakcji nie maleją z czasem, mogą być zmieniony tylko przez graczy i są aktualizowane 1 raz dziennie o różnych godzinach

Reputation
– Reputacja, jaką gracz ma wyrobioną u danej frakcji.

 • Reprezentuje poziom zaufania frakcji do gracza.
 • Im wyższa Reputacja, tym więcej misji można zaakceptować z Bulletin Board.
 • Utrzymując Reputację i Wpływy na wysokim poziomie znacznie ułatwiamy sobie zdolność wpływania na dany system.

States – Stany, w jakich mogą znajdować się frakcje. Dzielą się na Aktywne, Oczkeujące i Odnawiające się.

 • Frakcja może znajdować się tylko w JEDNYM stanie Aktywnym (UWAGA! jest on Aktywny dla tej frakcji we WSZYSTKICH systemach, w których ona się znajduje!).
 • Stan może trwać kilka tygodni i musi się Odnowić, zanim może zostać ponownie aktywowany

Hidden Values – Ukryte wskaźniki, typu "Ochrona Systemu" czy "Bogactwo".

 • Kiedy dany wskaźnik osiąga określoną wartość, aktywuje się powiązany z tym wskaźnikiem Stan, jeśli nie jest Aktywny inny Stan, który go zablokuje.
 • Np.: Wysokie Bogactwo uaktywnia Boom, niskie Bogactwo uaktywnia Bankructwo. Niska "Ochrona" powoduje Blokadę systemu. Na mapie systemu można sprawdzić poziom Ochorony Systemu (Security), który ma wpływ na szybkość reakcji statków ochrony.

Więcej o Stanach poczytać można na Wiki (eng) - TUTAJ.
Obecność frakcji w systemie:

Stacje/Outposty

 • Frakcje mogą przejmować stacje i outposty w systemie. Odbywa się to przez Wojnę Domową (Civil War) lub Wybory (Election).
 • Te Stany są aktywowane kiedy Wpływy frakcji osiągną wartość 70% LUB zrównają się z Wpływami innej frakcji.
 • Zwycięzca Wojny Domowej lub Wyborów przejmuje największą stację/outpost przeciwnika. (UWAGA! W wersji 1.4.1 gry prawdopodobnie jest bug, który sprawia, że stacja nie zmienia właściciela. Nie jest potwierdzony i wymaga testowania).

System


 • System jest kontrolowany przez frakcję, która posiada "Stację/Outpost Kontrolną/y".
 • Zwykle jest to stacja o największej liczbie mieszkańców.
 • Prawdopodobnie te, które orbitują planety ziemiopodobne też mogą być Stacjami Kontrolnymi.

NPC

 • Kiedy nasza frakcja pojawi się w systemie, zaczną pojawiać się też NPC do niej należący.
 • Im większe Wpływy, tym więcej naszych NPC-ów.
 • Jeśli nasza frakcja kontroluje system, to statki Ochrony/Authority również będą należały do naszej frakcji.
 • NPC nie mają wpływu na Influence naszej frakcji (oprócz sytuacji, kiedy giną!)
Sposoby rozwijania naszej frakcji:

MISJE
– W zależności od ich dostępności na Bulletin Board, misje mogą być bardzo łatwym sposobem na zmianę poziomu Wpływów.

 • Posiadanie statusu Allied, wysokiej rangi w Federacji Pilotów oraz utrzymywanie Wpływów na wysokim poziomie pozwala na uzyskanie większej ilości misji.
 • Popularny jest pogląd, że robienie misji charytatywnych źle oddziaływuje na Wpływy frakcji. Nie jest to jednak potwierdzona informacja.

BOUNTY HUNTING – Dzięki wymianie voucherów z bounty huntingu w stacji kontrolowanej przez naszą frakcję zwiększamy Wpływy oraz Ochronę systemu.

 • Vouchery można wymieniać praktycznie na każdej stacji w systemie, w którym frakcja operuje, aczkolwiek zalecana jest jednak wymiana na stacji, która jest przez naszą frakcję kontrolowana.

HANDEL – ma on duży wpływ na Influence.

 • Podczas handlowych Community Goals w wersji gry 1.3 zauważono, że frakcja, która kontroluje stację drastycznie TRACI Wpływy, jeśli towary z tej stacji są wykupowane na dużą skalę.
 • Później okazało się, że jest vice versa - kupno towarów ze stacji PODNOSI Wpływ kontrolującej ją frakcji (aczkolwiek tylko nieznacznie), natomiast sprzedaż towarów stacji obniża Wpływy właściciela (znowu tylko nieznacznie).
 • Technika ta okazała sie skuteczna poczas próby obniżenia Wpływów danej frakcji podczas Wojny.
 • Zpewne wymaga to przetestowania.

EKSPLORACJA – Możliwa jest sprzedaż danych uzyskanych z ekploracji na stacji kontrolowanej przez naszą frakcję w celu zwiększenia Wpływów.

 • We wcześniejszych wersjach gry miało to drastyczny wpływ na poziom Influencem, ale zostało zmienione.
 • Średnio dane warte około 100 mln Cr teraz podnoszą Wpływy tylko o mniej więcej 25%
 • Jest to mało efektywne jeśli chodzi o czas, ale pozwala na szybkie zwiększenie Wpływów, jeśli killku odkrywców na raz wraca z wyprawy, by sprzedać dane.


Pozostałe sposoby:

Zabijanie statków Ochrony/Authority pozwala zmniejszyć Wpływy frakcji rządzącej oraz obniża wskaźnik Ochrony systemu, powodując Blokadę (Lockdown)

Naloty/rajdy/napady, czyli niszczenie statków cywilnych w danym systemie obniża Wpływy frakcji, do której oni należą i powoduje Niepokoje Społeczne (Civil Unrest)

Szmuglowanie w wersji gry 1.3 sprzedaż nielegalnych towarów na Czarnym Rynku powodowało OBNIŻENIE Wpływów frakcji kontrolującej daną stację. (UWAGA! Obecność czarnego rynku na naszych stacjach nie jest więc zbytnio pożądana, chyba że chcemy obniżyć Wpływy naszej frakcji, co też może być przydatne - patrz: Zaawansowane strategie).
Zaawansowane strategie:

Ekspansja Kontrolowana – Ekspansja na inne systemy nie przebiega w całości losowo. Zależy ona od odległości do innych systemów i ilości frakcji w nich obecnych. Bliższe systemy oraz te z mniejszą ilością frakcji są bardziej podatne na zostanie celem ekspansji. Możemy na nią wpływać poprzez dobrą znajomość okolicznych systemów i utrzymywanie Wpływów naszej frakcji na niskim poziomie we wszystkich systemach, w których jesteśmy obecni, oprócz tego jednego, z którego chcemy zacząć dalszą ekspansję.


Przerywanie nieporządanych Stanów – innym wykorzystaniem niskiego poziomu Wpływów naszej frakcji jest aktywacja Stanu Wojny (który normalnie mógłby się wydawać bezużyteczny). Inne frakcje kierowane przez graczy mogą nam przeszkadzać przez wywoływanie Stanów: Blokada (Lockdown) lub Niepokoje Społeczne (Civil Unrest). Od wersji gry 1.4 można skutecznie przerywać te nieporządane dla nas Stany przez wywołanie Wojny. Do innych nieporządanych Stanów, które blokują ekspansję należy też Boom Ekonomiczny (który spowalnia ekspansję). Przez manipulację poziomem Wpływów naszej frakcji można wywołać Wojnę, po czym skoncentrować siły na jej zakończeniu. Stany potrafią trwać przez kilka tygodni i możliwość przerywania ich Wojną jest bardzo przydatna.


Przejmowanie podrzędnych stacji/outpostów - Jeśli nasza frakcja kontroluje główną stację w systemie (a tym samym i system) i ma wysoki poziom Wpływów, to nie uda nam się przejąć podrzędnych obiektów, dopóki nie obniżymy wpływów na tyle, żeby zrównały się mniej więcej z wpływami frakcji kontrolującej te podrzędne stacje/outposty - w celu wywołania Wojny Domowej (która jest jednym oprócz Wyborów sposobem na przejęcie stacji).
 
Last edited:
Któraś potęga automatycznie zamyka black markets, więc jeśli jest to bardzo ważne, należy się do niej podłączyć i zrobić fortyfikację systemu. Jeśli jest to praktyczne.
 
Top Bottom